Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Hemp Now

https://hempnow.pl – (“Sklep”)

SPIS TREŚCI:

 1. Charakter dokumentu
 2. Podstawa przetwarzania oraz zakres ochrony danych
 3. Dane administratora danych osobowych
 4. Cel przetwarzania
 5. Okres przetwarzania danych
 6. Prawa użytkownika
 7. Bezpieczeństwo danych
 8. Ciasteczka (cookies)
 9. Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych
 10. Data obowiązywania polityki prywatności
 1. Charakter dokumentu

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego HEMP NOW ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 1. Podstawa przetwarzania oraz zakres ochrony danych

Przykładamy olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

 1. Dane administratora danych osobowych

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH (“Administrator”) jest:

ADG NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Ul. Ciepłownicza 19, 31-587 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000863504, REGON 387239787, NIP 6751736733

 1. Cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 1. Realizacja Twoich zamówień i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub wysłania do Ciebie lub punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. działania marketingowe Administratora, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. Różnicowanie reklam ze względu na płeć). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora);
 3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 4. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
 6. na badaniu satysfakcji klientów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

 1. Okres przetwarzania danych

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 1. Prawa użytkownika

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia
 4. ograniczenia przetwarzania
 5. żadania przeniesienia danych do innego administratora
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

 1. Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 1. Ciasteczka (cookies)

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
 2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji
 2. marketingowym
 3. udostępniania funkcji Sklepu
 4. statystycznym

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Internet Explorer / Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq

 1. Usługi zewnętrzne i odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 1. dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 2. podmiot realizujący dostawę towarów
 3. dostawca płatności
 4. biuro rachunkowe
 5. osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych oraz wspierające naszą bieżącą działalność (np. Agencja marketingowa)
 6. podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 7. odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych
 1. Data obowiązywania polityki prywatności

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.11.2020 r.

Miejsce w którym naturalna siła CDB spotyka się z rzemieślniczą jakością produkcji.

ADG NOW Sp. z o.o. | ul. Kluczborska 31/34 | 31-271 Kraków

Oberwuj nas

© 2021 All Rights Reserved. Powered by Hempnow

Przewiń do góry